Sök

Våra kunder

Vi hjälper företag i alla branscher att bli datadrivna!

Den gemensamma nämnaren mellan våra kunder är vetskapen om affärsvärdet i de mönster och samband som finns i data.
  • Tillverkning & Industri
  • Detaljhandel
  • Media
  • Rese & Turism
  • Hälsa

Vi arbetar tillsammans med många intressanta företag!

Nöjda kunder är det bästa beviset på att vårt arbete överträffar deras förväntningar!

Kundrelationer som vi är oerhört stolta över!
Nöjda kunder!

Vad några av våra kunder säger om vårt samarbete!

Paketerad tjänst med syfte att öka insikten i affärssystemet!

MQ MarQet AB

"När vi uppdaterade vårt affärssystem ville vi också komplettera med ett bra verktyg för affärsanalys och rapportering. Ett verktyg som kunde binda ihop alla datakällor och snabbt skapa tydliga rapporter och analyser över företagets olika processer. 

Vi inledde ett samarbete med InsightX som hjälpte oss att sammanställa den information vi behövde. Idag administrerar de lösningen åt oss, ger oss utbildning och råd för att vi skall kunna få ut det vi förväntar oss av verktyget. 

Jag kan starkt rekommendera InsightX som en trygg, snabb och professionell samarbetspartner när det gäller BI lösningar” 

Jörgen Emanuelsson, Försäljningscontroller, MQ MarQet AB
Paketerad tjänst med syfte att öka insikten i POS data!

ÖoB Aktiebolag

"Tillsammans med InsightX har ÖoB skapat en smart applikation för effektiv analys av kvitton för att säkra lönsamhet och kvalitet. 

Samarbetet har fungerat mycket bra och vi imponeras av hur snabbt lösningen har kunnat utvecklas tack vare den kunskap InsightX besitter kopplat till beslutsstöd, vår affär (dvs Retail) och våra system."

Madeleine Harder, IT Koordinator, Runsvengruppen 
Paketerad tjänst med syfte att öka insikten i kundklubben!

Granngården AB

"Om vi bättre förstår kundernas behov och har bättre kunskap om deras varukorgar kan vi både vara mer pricksäkra i våra utskick och påverka deras köpbeteende i butiken. 

Vi vill kunna erbjuda produkter som efterfrågas av just den medlemmen. Vi flyttar fokus från ett generallt marknadsföringstänkt till en mer riktad marknadsföringsmodell och vi ser att de aktiviteter vi gör baserat på kunskapen från våra analyser ökar omsättningen i butikerna. 

Vi valde att samarbeta med InsightX eftersom de kompletterar vår kunskap och våra befintliga affärsanalyser på ett bra sätt. De har både en bred och djup kunskap inom området och vi såg att de kunde tillföra väldigt mycket affärsnytta. InsightX administrerar lösningen åt oss, ger konkreta råd så att vi kan agera efter insikten i tjänsten och de hjälper oss med ett strategiskt tänkande.” 

Emilia Sahlén, CRM- & Kundklubbschef, Granngården AB
Paketerad tjänst med syfte att öka insikten i kundernas köpbeteende!

Maxli Travel Group AB

"Genom att kunna dela in våra kunder i vilken kategori av kunder dom tillhör, så kan vi skapa mer riktade erbjudande och dessutom kunna se vilket köpbeteende dom har, för att vara så rätt i tiden som möjligt med våra utskick. 

Detta kommer sannolikt att öka både omsättning och lönsamhet hos oss. 

Det är ett nöje att arbeta med ett kreativt företag som InsightX som verkligen sätter sig in i vårt behov och skapar lösningar för det." 

Jeanette Larsson, Marknadschef Maxli Travel Group AB
Paketerad tjänst med syfte att öka insikten i kundernas köpbeteende!

Nazar Nordic AB

"Som VD får jag många samtal av företag som vill sälja in en ny produkt eller tjänst. De flesta är en kopia av något annat varför jag också blivit skeptisk till de flesta erbjudanden. Det jag funnit hos InsightX skiljer sig från mängden genom att vara ett verktyg, som faktiskt går att arbeta med för att skapa direkt försäljning. 

De har en bra produkt, som inspirerat oss mycket och fått oss att tänka på ett nytt sätt. De delar som intresserat mig mest och gett goda resultat handlar främst om hur man med hjälp av analyser kan identifiera kunder man håller på att förlora och identifiera kunders köpmönster, som möjliggör marknadsföring när det är som mest relevant. 

Dessutom har vi ännu inte hört Johan eller Jonas säga ”nej” eller ”det går inte” - vilket visar att de är under konstant utveckling. Jag kan verkligen rekommendera InsightX." 

Kemal Yamanlar, Nordic Managing Director, Nazar Nordic AB
Paketerad tjänst med syfte att öka insikten i kundernas köpbeteende!

Mittmedia AB

"InsightX hjälper oss att segmentera våra kunder så att vi får en större förståelse för, tex, vilka som är våra trogna kunder och var våra största risker i kundbasen finns. 

InsightX är lyhörda för våra behov och anpassar rapporter efter våra önskemål och ger oss samtidigt vägledning i rapporterna. Detta uppskattar jag hos en leverantör och jag är mycket nöjd med vårt samarbete." 

Malin Petré, Chef Digitala Intäkter B2C, Mittmedia AB
Paketerad tjänst med syfte att öka insikten i kundernas köpbeteende!

Optimera Svenska AB

"Den tjänst som InsightX erbjuder oss hjälper oss att få ökad förståelse för våra kunders köpbeteende. Detta är oerhört värdefullt ute på våra enheter som därmed på ett enkelt sätt får kunskap om sin affär och på så sätt även kan jämföra sig med andra enheter. Exempelvis kan enhetscheferna lyfta fram och ge mer personlig service till våra kunder. En service som våra kunder värdesätter. 

I InsightX har vi fått en samarbetspartner som utmanar oss och som visar ett genuint intresse för vår verksamhet. Det uppskattar jag! Jag kan verkligen rekommendera InsightX." 

Inger Lönn, Marknadschef, Optimera Svenska AB